ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชากานวัฒกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในวันที่  16 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา