คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 วัน16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องศรีสยาม 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องศรีสยาม 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา