สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมและประยุกต์ออกแบบใช้งาน PLC ให้แก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าให้ทมีทักษะและความรู้ในการออกแบบและการเขียนโปรแกรมควบคุมแบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (PLC) ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
#มรร#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #โครงการ #อบรม #การเขียนโปรแกรม #PLC

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา