สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวคิดในการ

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวคิดในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับกลุ่มผลิภภัณฑ์หรือสินค้า สร้างแนวคิดในการออกแบบและสร้างโลโก้แบรนด์ของสินค้าของกลุ่มชุมชน พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับชุมชนในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ณ ห้องขุนทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #มรร #โครงการ #การออกแบบ #ผลิตภัณฑ์#ประจำปี #งบประมาณ

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา