สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการการใช้โปรแกรม PLC

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการการใช้โปรแกรม PLC ระดับพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยเข้าร่วมการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 20 -24 มกราคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา