ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน”สารภีเกมส์” การแข่งขันกีฬาประเพณีนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 23 24 มกราคม 2562

ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน”สารภีเกมส์” การแข่งขันกีฬาประเพณีนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 23 24 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า #,มรร. #การแข่งขันกีฬา #สารภีเกมส์ #2562

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา