กำหนดการฝึกซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 5-7 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา