ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 ตลอดจนเกิดความรักและความสามัคคีภายในสถาบัน เนื่องใน วันราชภัฏ ซึ่งถือเป็นวันที่ได้รับพระราชทานนาม ราชภัฏ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม#วันสถาปนาราชภัฏ#วันราชภัฏ

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา