วันที่ 2 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย อ.สุรพงษ์ แก่นมณี อ.ยุทธณรงค์ จงจันทร์ และนายสมศักดิ์ ทองแก้ว ได้ดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

วันที่ 2 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย อ.สุรพงษ์ แก่นมณี อ.ยุทธณรงค์ จงจันทร์ และนายสมศักดิ์ ทองแก้ว ได้ดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น โดยได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบริบทชุมชนและจัดกิจกรรม ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านศักยภาพของชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการของชุมชนในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์/โทรสาร 038-568191

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา