โครงการ “การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา SILMO Bangkok Eyewear Design Contest 2019”

โครงการ “การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา SILMO Bangkok Eyewear Design Contest 2019” ที่ทางคณะผู้จัดงาน SILMO Bangkok ในนาม บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพนิสิต นักศึกษาที่มีทักษะด้านการออกแบบให้ได้เรียนรู้และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์และต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์สู่วงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ผ่านเวทีทางการค้าระดับโลก อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในระดับประเทศอีกด้วย
พร้อมกันนี้ ดิฉันขอนำส่งรายละเอียดกิจกรรมการประกวดฯ โดยมีขั้นตอนการสมัครและกฎระเบียบในการเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิต นักศึกษาที่มีศักยภาพในการนำเสนอผลงาน โดยแต่ละมหาวิทยาลัย จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล เพื่อคัดเลือกผลงาน ( กรุณาดูข้อมูลได้ที่ https://silmobangkok.com/eyeweardesigncontest 2019 ) หากทางมหาวิทยาลัย หรือคณะอาจารย์ต้องการข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-833-5307 ค่ะ
สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดกิจกรรมการประกวดฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนเข้าร่วมโครงการจากทางมหาวิทยาลัย คณะอาจารย์ และนิสิต นักศึกษา ในปีนี้และปีต่อๆไปค่ะ
https://youtu.be/OMFHbAbXVlA

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา