คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดโครงการเทคโนบริการ ปรับพื้นฐานความรู้ช่างสู่รั่ววิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดโครงการเทคโนบริการ ปรับพื้นฐานความรู้ช่างสู่รั่ววิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเกิดแนวทางในการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน โดย อ.กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดีบริการวิชาการฯ กล่าวต้อนรับ โดย อ.เมธี พรมศิลา คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิธีเปิดโดย ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยอาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์ ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงฝึกปฏิบัติการ โปรแกรมวิชาก่อสร้างและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #โครงการเทคโนบริการ #ปรับพื้นฐานความรู้ช่างสู่รั้ววิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทร.038-568191
โทรสาร.038-568191

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา