สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) นำนักศึกษาศึกษาดูงานการประมาณราคาเพื่อ การก่อสร้างของ นักศึกษา ปี 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) นำนักศึกษาศึกษาดูงานการประมาณราคาเพื่อ
การก่อสร้างของ นักศึกษา ปี 2 วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ บริษัท ศุภนุชการโยธา โดยการนำของอาจารย์ณัฐพงศ์ สุรรณกุล #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #ศุภนุชการโยธา #สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #เทคโนโลยีก่อสร้าง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทร.038-568191
โทรสาร.038-568191

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา