โครงการเทคโนบริการ ปรับพื้นฐานความรู้ช่างสู่รั้ววิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการเทคโนบริการ ปรับพื้นฐานความรู้ช่างสู่รั้ววิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานตะไบปรับฟิต โดยอาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณโรงฝึกปฏิบัติการ โปรแกรมวิชาก่อสร้างและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ #โครงการเทคโนบริการ #ปรับพื้นฐานความรู้ช่างสู่รั้ววิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทร.038-568191
โทรสาร.038-568191

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา