#คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 62 เวลา 13.30 น. อาจารย์ เมธี พรมศิลา คณบดี

#คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 62 เวลา 13.30 น. อาจารย์ เมธี พรมศิลา คณบดี 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า
#จังหวัดฉะเชิงเทรา 24100
โทรศัพท์/โทรสาร 038-568-191

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา