เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 อ.เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะกรรมการตรวจรับคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์โสต

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 อ.เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะกรรมการตรวจรับคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 71 ห้องเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า และ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมือง

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 038-568191 
โทรสาร 038-568191

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา