อ.เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562

#ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 13.30 น. อ.เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกาอธิการบดีเป็นประธานในการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร.038-568191-2 
แฟกซ์ 038-568191-2

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา