#ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา วันนี้ (22 พ.ค. 2562) เวลา 13.00 น. อ.เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

#ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา
วันนี้ (22 พ.ค. 2562) เวลา 13.00 น. อ.เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 5/2562
ณ ห้องประชุม กบส. มรร.บางคล้า

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 
โทรศัพท์ 038-568191-2 
โทรสาร 038-568191-2 

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา