โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหุ่นยนต์ รุ่นที่ 2

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับงานวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหุ่นยนต์ รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางสเต็มศึกษา ทักษะในศตวรรษที่ 21 เสริมทักษะประสบการณ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์ และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 
โทรศัพท์ 038-568191-2 
โทรสาร 038-568191-2 

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา