อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดีบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

วันนี้ (12 มิ.ย 62) อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดีบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อบรมการใช้ระบบ e-Research ให้กับนักวิจัย และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ณ ห้อง 726 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 
โทรศัพท์ 038-568191-2 
โทรสาร 038-568191-2 

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา