โครงการสามัคคีจากใจต้อนรับน้องปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (10 ก.ค 62) งานพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา จัดโครงการสามัคคีจากใจต้อนรับน้องปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562 “วัฒนธรรม ประเพณี สามัคคี บูชาครู องค์พระวิษณุกรรม และถวายเทียนจำนำพรรษา” เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาก่อเกิดความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมบูชาครูองค์พ่อวิษณุกรรมร่วมกัน อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมการบูชาครูช่างของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษาร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ณ ลานด้านหน้าองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า และวัดบูรณะศรัทธาธรรม (วัดน้ำฉ่า) ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 
โทรศัพท์ 038-568191-2 
โทรสาร 038-568191-2 

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา