เมื่อวันที่ (14-16 ก.ค 62) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เมื่อวันที่ (14-16 ก.ค 62) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏราชนครินทร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนองานวิจัย จำนวน 6 เรื่อง ในการประชุมวิชาการ IND TECH 2019 จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ จ.อุบลราชธานี

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 
โทรศัพท์ 038-568191-2 
โทรสาร 038-568191-2 

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา