ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดี อาจารย์สราวุฒิ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดี

#ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดี อาจารย์สราวุฒิ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดี อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดี อาจารย์ประยุทธ อินแบน อาจารย์จริยา แผลงนอก และคุณจันทนา ประยูรพงษ์ หัวหน้าสำนักงาน ที่ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พระราชทานประจำปี 2556 โดย อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรฯ เนื่องในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 
โทรศัพท์ 038-568191-2 
โทรสาร 038-568191-2 

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เปลี่ยนภาษา