สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการแข่งฟุตซอลภายในคณะฯ ผลการแข่งขัน นัดเปิดสนามฟุตซอลเฟืองทองเกมส์

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการแข่งฟุตซอลภายในคณะฯ ผลการแข่งขัน นัดเปิดสนามฟุตซอลเฟืองทองเกมส์
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
วิศวกรรมศาสตร์ แพ้ วิศวกรรมเครื่องกลฯ 0-2 
เดอะ คิตตี้ แพ้ วิศวกรรมไฟฟ้า 1-6
Aka machine gun แพ้ เทคโนฯ 1-4

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 
โทรศัพท์ 038-568191-2 
โทรสาร 038-568191-2 

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา