คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย 62 – 14 ม.ค 63
รายละเอียดเพิ่มเติม>>https://drive.google.com/open…
สมัครผ่านทางเว็บ>>http://reg.rru.ac.th/web_admis/app_form.php

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-568191-2
โทรสาร 038-568191-2

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา