โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมในงานอุตสาหกรรม เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบ (CAD) 29 ก.พ – 1 มี.ค 63

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา