นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และอาจารย์ในสาขา ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ บ้านท่าคาน อบต.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่ 2 ตามโครงการศึกษาข้อมูลระดับหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (3 มี.ค 63)

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา