สาขาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4

สาขาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ในโครงการศึกษาข้อมูลระดับหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ บ้านท่าคาน อบต.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา