อ.เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบของที่ระลึกขอบคุณ ศิษย์เก่า

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบของที่ระลึกขอบคุณ ศิษย์เก่า,ผู้ใช้บัณฑิต,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้ปกครอง ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ การตรวจ ติดตาม ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณะ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เปลี่ยนภาษา