Blog

ศูนย์ภาษา เปิดบู๊ทรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา เปิดบู๊ทรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษ […]

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ครั้งที่ 1/2561

การเรียนการสอน บริการวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภ […]

การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

การเรียนการสอน บริการวิชาการ

แสดงความคิดเห็น

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

การเรียนการสอน

แสดงความคิดเห็น