หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2561

หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2561 ฉ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทราจำนวนชั่วโมง 
1การเชื่อมสำหรับซ่อมบำรุง18ลงทะเบียน
2การเชื่อม MIG/MAG30ลงทะเบียน
3การเชื่อ TIG30ลงทะเบียน
4การเชื่อม TIG อลูมิเนียม30ลงทะเบียน
5การเชื่อมไฟฟ้าระดับ 1-6 (ความหนาและลักษณะชิ้นงาน)30ลงทะเบียน
6การตัดโลหะด้วยแก๊ส30ลงทะเบียน
7การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ 130ลงทะเบียน
หลักสูตรที่หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2561 ฉ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทราจำนวนชั่วโมง 
1การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น18ลงทะเบียน
2การดูแลระบบเครือข่ายในโรงงาน18ลงทะเบียน
3การตัดต่อและผลิตสื่อ VCD , DVD18ลงทะเบียน
4การเขียนแอพพลิเคชั่น แอนดรอย18ลงทะเบียน
5การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา c18ลงทะเบียน
6การขายสินค้าออนไลน์18ลงทะเบียน
7การเขียนแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์18ลงทะเบียน
8การใช้โปรแกรม Microsoft Word18ลงทะเบียน
9การใช้โปรแกรม Microsoft power point18ลงทะเบียน
10การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Spss18ลงทะเบียน
11การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop18ลงทะเบียน
12การใช้โปรแกรม Microsoft Access18ลงทะเบียน
13การใช้โปรแกรม Microsoft Excel (Basic)18ลงทะเบียน
14การใช้โปรแกรม Microsoft Excel (Advanced)18ลงทะเบียน
15การใช้โปรแกรม AutoCAD 2D18ลงทะเบียน
16การใช้โปรแกรม AutoCAD 3D18ลงทะเบียน
17การใช้โปรแกรม Gstar CAD18ลงทะเบียน
18การใช้โปรแกรม Solid works (Modeling , Drafting & Assembly)18ลงทะเบียน
19การใช้โปรแกรม NX For CAD (Modeling , Drafting & Assembly)18ลงทะเบียน
20การใช้โปรแกรม NX For CAD (Surface Modeling)30ลงทะเบียน
21การใช้โปรแกรม NX For CAM (Mill manufacturing)30ลงทะเบียน
22การใช้โปรแกรม Autodesk Moldflow30ลงทะเบียน
23การใช้โปรแกรม Master CAM ในงานกัด18ลงทะเบียน
24การใช้โปรแกรม Master CAM ในงานกลึง18ลงทะเบียน
25การใช้โปรแกรม CATIA (Modeling, Drafting & Assembly)18ลงทะเบียน
26การใช้โปรแกรม CATIA (Surface Modeling)18ลงทะเบียน
27การใช้โปรแกรม CATIA (Mill manufacturing)18ลงทะเบียน
28การใช้โปรแกรม LabVIEW18ลงทะเบียน
29วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) ด้วย Geomagic18ลงทะเบียน
30การใช้โปรแกรม PAM-STAMP ในการจำลองการขึ้นรูปโลหะแผ่น18ลงทะเบียน
31การใช้โปรแกรม FLOW-3D Cast18ลงทะเบียน
32การใช้โปรแกรม Quantor Form ในงาน ฟอร์จจิ้ง18ลงทะเบียน
33การใช้โปรแกรม TECNOMATIX ในโรงงานอุตสาหกรรม18ลงทะเบียน
34การใช้โปรแกรม NX ในงานกัด 5 แกน18ลงทะเบียน
35การใช้โปรแกรม NX ในการทำโปรแกรม Mill Turn18ลงทะเบียน
36การใช้โปรแกรม sprutcam for Mill18ลงทะเบียน
37การใช้โปรแกรม sprutcam for Robot18ลงทะเบียน
หลักสูตรที่หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2561 ฉ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทราจำนวนชั่วโมง 
1การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร30ลงทะเบียน
2การเดินสายไฟฟ้าในอุตสาหกรรม30ลงทะเบียน
3การซ่อมเครื่องปรับอากาศ30ลงทะเบียน
4การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความร้อน30ลงทะเบียน
5การควบคุมมอเตอร์ด้วยวงจรไฟฟ้า30ลงทะเบียน
หลักสูตรที่หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2561 ฉ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทราจำนวนชั่วโมง 
1การประยุกต์ใช้งานงานระบบ PLC เบื้องต้น (MISUBISHI PLC)30ลงทะเบียน
2การประยุกต์ใช้งาน Mitsubishi PLC ระดับสูงกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม30ลงทะเบียน
3การประยุกต์ใช้งาน Mitsubishi HMI30ลงทะเบียน
4การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (OmronPLC)30ลงทะเบียน
5การประยุกต์ใช้งาน OmronPLC ระดับสูงกับเครื่องจักอุตสาหกรรม30ลงทะเบียน
6การประยุกต์ใช้งาน Omron HMI30ลงทะเบียน
7การประยุกต์ใช้งานงานระบบ PLC เบื้องต้น (Siemens PLC)30ลงทะเบียน
8การประยุกต์ใช้งาน Siemens PLC ระดับสูงกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม30ลงทะเบียน
9การประยุกต์ใช้งาน Siemens HMI30ลงทะเบียน
10การออกแบบวงจรควบคุม relay 18ลงทะเบียน
11การออกแบบและควบคุมระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า18ลงทะเบียน
12การใช้งานหุ่นยนต์เบื้องต้น18ลงทะเบียน
13การควบคุมหุ่นยนต์ในงานหยิบจับลงทะเบียน
14การควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมโลหะลงทะเบียน
15การควบคุมหุ่นยนต์ในงานกัดลงทะเบียน
16การออกแบบและควบคุมระบบไฮโดรลิกส์18ลงทะเบียน
17การสร้างเครื่อง3D printer18ลงทะเบียน
18การสร้างเครื่องมินิ CNC 3 cdo แกน ด้วย Mech318ลงทะเบียน
หลักสูตรที่หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2561 ฉ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทราจำนวนชั่วโมง 
1การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ30ลงทะเบียน
2การใช้เครื่องมือวัด CMM30ลงทะเบียน
3การอ่านแบบวิศวกรรม18ลงทะเบียน
4การใช้เครื่องมือวัด 3 มิติแบบแขนกล18ลงทะเบียน
5การใช้และควบคุมเครื่องจักร CNC Milling30ลงทะเบียน
6การใช้และควบคุมเครื่องจักร CNC Late30ลงทะเบียน
หลักสูตรที่หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2561 ฉ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทราจำนวนชั่วโมง 
1มาตรฐาน IATF 16949 : 201618ลงทะเบียน
2มาตรฐาน GMP / HACCP18ลงทะเบียน
หลักสูตรที่หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2561 ฉ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทราจำนวนชั่วโมง 
1ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร18ลงทะเบียน
2ภาษาอังฤษเพื่อการทำงาน18ลงทะเบียน
3ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการ18ลงทะเบียน
4ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร18ลงทะเบียน
5ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน18ลงทะเบียน
6ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร18ลงทะเบียน
7ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร18ลงทะเบียน
8ภาษาเขมรเพื่อการสื่อาร18ลงทะเบียน
หลักสูตรที่หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2561 ฉ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทราจำนวนชั่วโมง 
1การสร้างรถไฟฟ้าทำเองเพื่อการเกษตร18ลงทะเบียน
2การใช้โดรนเพื่อการเกษตร18ลงทะเบียน
3การซ่อมเครื่องพ่นยาเพื่อการเกษตร18ลงทะเบียน
4ช่างซ่อมเครื่องพ่นย่าฆ่าแมลง18ลงทะเบียน
5Smart Farm เกษตรอัจฉริยะ18ลงทะเบียน
หลักสูตรที่หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2561 ฉ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทราจำนวนชั่วโมง 
1การเป็นวิทยากรมืออาชีพ18ลงทะเบียน
2การสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม18ลงทะเบียน
3การจัดการสำนักงานยุคใหม่18ลงทะเบียน
4การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน18ลงทะเบียน
5การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วย
5 ส
18ลงทะเบียน
6การปรับปรุงคุณภาพการผลิตด้วย QCC18ลงทะเบียน
7การปรับปรุงงานด้วยกลัก PDCA18ลงทะเบียน
8การประยุกต์ใช้ 5 ส.ในสายงานการผลิต18ลงทะเบียน
9การลดต้นทุนการผลิตจากดารสูญเสีย ทั้ง 7 ประการ18ลงทะเบียน
10เทคนิคและวิธีเขียนแผนงานความปลอดภัย18ลงทะเบียน
11KAIZEN เพื่อการเพิ่มผลผลิต18ลงทะเบียน
12OJT18ลงทะเบียน
13การบริหารการผลิตแบบ Lean18ลงทะเบียน
14การบริหารงานอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM18ลงทะเบียน
15การปรับปรุงด้วยไคเซ็นให้ประสบความสำเร็จ18ลงทะเบียน
16การสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม18ลงทะเบียน
17การประเมินผลการปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ18ลงทะเบียน
18การจัดการสำนักงาน18ลงทะเบียน
19การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน18ลงทะเบียน
20การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานด้วย 5 ส18ลงทะเบียน
21การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน18ลงทะเบียน
22การอนุรักษ์พลังงานในองค์กร18ลงทะเบียน
23การสื่อสารอาชีวอนามัย18ลงทะเบียน
24การจัดการเหตุการณ์เฉียด (Near miss)18ลงทะเบียน
25ความปลอดภัยสำหรับห้อง Cleanroom18ลงทะเบียน
26การจัดการความเสี่ยงโรงงานห้องเย็น18ลงทะเบียน
27การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุจากงานซ่อมบำรุง18ลงทะเบียน
28การตรวจสอบเครื่องจักรเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากการทำงาน18ลงทะเบียน
29การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้า18ลงทะเบียน
30การอนุรักษ์พลังงานในองค์กร18ลงทะเบียน
31การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานของหัวหน้างาน18ลงทะเบียน
32ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง18ลงทะเบียน
33การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำองค์กร18ลงทะเบียน
34การสร้างแรงจูงใจและปรับพฤติกรรมพนักงาน18ลงทะเบียน
35การจัดทำแผนพัฒนาด้านการผลิตรายบุคคล18ลงทะเบียน
36การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน18ลงทะเบียน
37เทคนิคสอนงาน18ลงทะเบียน
38การจูงใจผู้อื่น18ลงทะเบียน
39การทำงานเป็นทีม18ลงทะเบียน
40การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ18ลงทะเบียน
41การเป็นวิทยากรมืออาชีพ18ลงทะเบียน
42การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบ Competency18ลงทะเบียน
หลักสูตรที่หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2561 ฉ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทราจำนวนชั่วโมง 
1การขับรถยกสินค้า (ฟอร์คลิฟท์) เพื่อการจัดคลังสินค้าชั้นสูง30ลงทะเบียน
2การขับรถยกสินค้า (ฟอร์คลิฟท์) เพื่อการจัดคลังสินค้าเบื้องต้น30ลงทะเบียน
3การควบคุมเครื่ืองจักรรถยก (ฟอร์คลิฟท์) อย่างถูกวิธีและปลอดภัย30ลงทะเบียน
4การควบคุมปั่นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane) อย่างปลอดภัยและถูกวิธี30ลงทะเบียน
5การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใชัปั่้นจั่น18ลงทะเบียน
6การพัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย18ลงทะเบียน
7การขับรถอย่างปลอดภัย18ลงทะเบียน
8การขับขี่รถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย30ลงทะเบียน
9ไฟฟ้ารถยนต์30ลงทะเบียน
10ช่างซ่อมรถจักยานยนต์18ลงทะเบียน
11การซ่อมเครื่องยนต์หัวฉีดรถจักรยานยนต์30ลงทะเบียน
12การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรถยนต์18ลงทะเบียน
13การทำเฟอร์นิเจอร์งานไม้18ลงทะเบียน
14ช่างซ่อมประจำบ้าน18ลงทะเบียน
15การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด18ลงทะเบียน
16การประดิษฐ์เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ18ลงทะเบียน
17ช่างเครื่องเสียงเบื้องต้น18ลงทะเบียน
18ช่างทำมุ้งลวด18ลงทะเบียน
19การทำประตูหน้าต่างอลูมิเนียม18ลงทะเบียน
20ช่างหล่อ ไฟเบอร์กลาส18ลงทะเบียน
21ช่างทำเหล็กดัด18ลงทะเบียน
22ช่างเดินท่อประปาในอาคาร18ลงทะเบียน
23ช่างซ่อมปั๊มน้ำในอาคาร18ลงทะเบียน
24การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น18ลงทะเบียน
25การซ่อมจักรอุตสาหกรรม18ลงทะเบียน
26การออกแบบเสื้อผ้า30ลงทะเบียน
27การออกแบบบรรจุภัณฑ์18ลงทะเบียน
28พนักงานขายรถยนต์ที่ใช้แล้ว18ลงทะเบียน
29การติดตั้งจานดาวเทียม18ลงทะเบียน
30การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้30ลงทะเบียน