สำนักงานคณบดี

โทรศัพท์     :  038-568191

เบอร์ภายใน  :  7300 สำนักงานคณะ

โทรสาร      :  038-568191

เพจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มอเมือง)

เปลี่ยนภาษา