คณะกรรมการบริหารคณะ

อาจารย์เมธี พรมศิลา

คณบดี

ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม

รองคณบดี

อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ

รองคณบดี

อาจารย์บรรพจน์ มีสา

รองคณบดี

นางสาวจัทนา ประยูรพงษ์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เปลี่ยนภาษา