ข้อมูลสถิติ

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด จำนวน ผศ. จำนวน รศ.รวมจำนวน ผศ. และ รศ.ร้อยละของ ผศ. และ รศ. จำนวนที่ส่ง ผศ. หรือ รศ. แล้ว
36819251 (ผศ.)
จำนวนอาจารย์ทั้งหมดจำนวน ป.เอกร้อยละของ ป.เอกจำนวน อาจารย์กำลังเรียน ป.เอก
36513.8913
เปลี่ยนภาษา