คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

       บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังและให้กำลังใจ การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่                       1.ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล                                                                                   2.อาจารย์เมธี พรมศิลา                                                                          

ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 143