คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!

ประชาสัมพันธ์ค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บริเวณศูนย์อาหาร อาคารราชนครินทร์

ในเมืองและบริเวณอาคารศูนย์ภาษาฯ บางคล้า ได้ตลอดทั้งวันทุกวันค่ะ