คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เรื่อง การงดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ค่ะ