คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
c กิจกรรมวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 2560 11
2 2559 กิจกรรมปฐมนิทเศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 53
3 2559 ปัจฉิมนักศึกษาปีการศึกษา 2558 67
4 2559 กิจกรรมเครือข่ายปรกันคุณภาพครั้งที่ 7 122
5 2557 ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2557 103
6 2558 สัมมนาผู้นำนักศึกษา 2558 97
7 2558 งานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 6 92
8 2558 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558 90
9 2557 เครือข่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5 229
10 2557 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2557 138
11 2557 สัมมนาผู้นำมหวิทยาลัย 118
12 2557 โครงการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา เรื่อง รู้ประกันคุณภาพ รู้ภาวะผู้นำ รู้การทำกิจกรรมนักศึกษา 7-9 เมษายน 2557 ณ ภูไอยรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 250
13 2557 อบรมการจัดระเบียบวินัยเพื่อสุขอนามัยบัณฑิตสุ่อาชีพและสังคม 143
14 2557 งานปัจฉิมนิเทศ 230
15 2557 โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 207
16 2557 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานหล่อโลหะและศึกษาดูงาน วันที่ 10-11 มีนาคม 2557 302
17 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียบแบบด้วยโปรกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 342
18 2557 โครงการ Sharing Day สหกิจศึกษา 302
19 2557 โครงการพัฒนานักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 315
20 2556 โครงการศึกษาดูงานและสัมนา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาขาวิชการจัดการอุตสาหกรรม 390
21 2556 โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานระบบงานอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม 407
22 2556 โครงการฝึกอบอรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมจำลองโซลิดเวิร์ค (SolidWorks Simulation) 394
23 2556 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรมจำลองโซลิดเวิร์ค 404
24 2556 โครงการศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) 355
25 2556 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติภัยและอัคคีภัย ครั้งที่ 3 430
26 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกัด (CNC Simulator software) 1087