คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
c กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 2559 โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 6
2 2558 บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 2 เมษายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในเมือง 96
3 2558 โครงการ ศึกษาศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ สำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์ 31 ต.ค-2 พ.ย 57 195
4 2558 เข้าร่วมแสดงงานรำลึกวันปิยมหาราช 23 ต.ค 57 180
5 2557 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จิตอาสาดำรงไว้ ไทยคงอยู่ 209
6 2557 โครงการลานวัฒนธรรม ราชนครินทร์ 127
7 2557 เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันครั้งที่ ๕ 135
8 2557 ออกแบบ เลย 217
9 2557 โครงการ บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและอบรมคุณธรรมจริยธรรม 483
10 2556 โครงการ ศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 598
11 2556 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 22ก.พ 2556 426