คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
c 2557 ข่าวประกาศ กิจกรรมร่วมแข่งขัน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 2557 เข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2557 (27 พ.ย. 57 97
2 2557 ประกาศเรื่องการประกวดข้อเขียนความประทับใจทีศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทรัอยกรองเทิดเกียรติคุณครู 160
3 2557 ส่งโปสเตอร์โครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียนเรื่อง "อาเซียน...แตกต่างอย่างกลมกลืน" 185
4 2557 ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6 80
5 2557 พิจารณาประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดฯ 99
6 2557 ประกาศเรื่องการจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 149
7 2557 แข่งขันการอ่านพระธรรมพร้อมคำแปล 97
8 2557 "ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน" ปี ๒ เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า ๓ ล้านบาท พร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ 75
9 2557 ประกวดกลอนสะท้อนความปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ" 141
10 2557 การแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ "สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 27" 122
11 2557 กิจกรรมประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 153
12 2557 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ 144
13 2557 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ 117
14 2557 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 (นานาชาติ) ในวันที่ 24 ส.ค.57 95
15 57 GS1 Thailand Mascot Contest" 105
16 57 "จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด" 154
17 57 The Green Tripper 124
18 2557 ประกวดออกแบบลายผ้าร่วมสมัย 129
19 2557 การประกวดสื่อมัลติมิเดีย "2014 ASEAN-Korea Multimedia Competition" 120
20 2557 บริษัท ทรู ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรเตอร์โครงการประกวดภาพถ่ายฯ ในสถาบันศึกษา 109
21 57 ส่งผลงานประกวดและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เห็นควรมอบ คณะ และงาน ปชส.เผยแพร่ข่าวสาร 141
22 57 โครงการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 111
23 57 ส่งการขยายเวลาโครงการประกวดคลิปหนังสั้นส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพสื่อ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 156
24 มูลนิธิอมตะ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ "ชีวิตใหม่ 2" 144
25 การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน "IP Innovation and Technology Expo-IPTEx 2014" 179
26 มหาวิทยาลัยนครพนมเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดตราสัญลักษณ์และประกวดภาพถ่าย 104
27 2557 สื่อสรรค์สร้าง สังคมสมานฉันท์ 128
28 โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2557 129
29 2557 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 135
30 2557 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญเสนอผลงานประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-corruption" 106
31 2557 ตราสัญลักษณ์ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย 201
32 2557 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน "การพัฒนาหุ่นยนต์สร้างบ้าน" ประจำปี 2557 153
33 2557 สกอ.ส่งโปรเตอร์การจัดประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ "กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม" 246
34 2557 กิจกรรมการประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "เพศศึกษาน่ารู้" 144
35 2557 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2557 284
36 2557 Financial Mobility Apps Award 2014 191
37 2557 Tpa Robot Contest Thailand Championship 2014 256
38 2557 ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น 864
39 2557 การนำเสนอแนวคิดในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 134
40 2557 " การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน" 148
41 2557 ประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ 150
42 2557 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2557 153
43 2557 โครงการคุณภาพ 116
44 2557 โครงการ ปิ๊งส์ ประกวดหนังสั้น 394