คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
download(ประเมิณ)

 

ชื่อ File ดาวน์โหลด
ข้อตกลงบริหาร MS-Word-2-icon
ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ MS-Word-2-icon
คู่มือผู้สอน MS-Word-2-icon
แบบบันทึกผลการปฏิบัติราชการของผู้สอนที่ไม่ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร MS-Word-2-icon
แบบประเมินสมรรถนะสายสอนที่บริหาร MS-Word-2-icon
แบบประเมินสมรรถนะสายสอนผู้ไม่บริหาร MS-Word-2-icon