ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บรวบรวมหลักฐานประกอบในรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ

วันนี้ (15 ก.ค 63) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บรวบรวมหลักฐานประกอบในรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ณ ห้องประชุมพระนารารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา