ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (11 ม.ค. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระ อาทิ ปรับงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนระบบการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์, ปรับแผนดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 โดยประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meetings

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา