มอบกระเช้าของขวัญอวยพร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2564) อาจารย์ธนธัช มั่งมงคล ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าพบนายสมชาย ตันมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เพื่อมอบกระเช้าของขวัญอวยพร และร่วมปรึกษาหารือการดำเนินงานของโครงการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา