ประชุมเพื่อปฐมนิประเมินผลทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1

วันนี้ (15 ก.พ. 64) ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเพื่อปฐมนิประเมินผลทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 ณ ห้องพระพิฆเนศ ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา