โครงการ ” จัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ อบต.บางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ (17 ก.พ. 64) งานบริการวิชาการและวิจัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม รองคณบดีบริการวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการพื้นที่อบต.บางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยอาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี, อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ และนายชานนท์ กุลศรี นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเข้าร่วมโครงการ ” จัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ อบต.บางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา”โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมศักดิ์ ทองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา