ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา จังหวัดชลบุรี

วันนี้ (18 ก.พ 64) อาจารย์ และนักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ออกแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา จังหวัดชลบุรี

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา