ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (18 ก.พ. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระ อาทิ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ครั้งที่ 3), เสนอรายชื่อจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ขอปิดการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา