แนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ (18 ก.พ 64) อาจารย์ และนักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ออกแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา จังหวัดชลบุรี

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา