ประชุมเพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรีและดำเนินงาน U2T

เมื่อวันที่ (1 มี.ค. 64) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าประชุมเพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรีและดำเนินงาน U2T โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา