พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันนี้ (2 มี.ค. 64) ผศ.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์บรรพจน์ มีสา รองคณบดี และหน่วยงานคลังเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา